Hvad laver en psykoterapeut?

04 juni 2021
Astrid_Pedersen

En psykoterapeut udfører terapeutisk behandling i form af samtaler og øvelser.

Hos en psykoterapeut vil du kunne få hjælp til selvudvikling og sparring omkring de problemer som nager dig i hverdagen. Du vil hos en psykoterapeut altid møde et interesseret og empatisk menneske som gerne lytter til dig og hjælper dig med at sætte ord på dine problematikker.

Med hjælp fra en psykoterapeut vil du kunne finde dine indre ressourcer frem og på den måde blive i stand til selv at håndtere de situationer som skaber problemerne. Du vil bedre kunne gennemskue de mekanismer som ligger til grund for dine negative og uhensigtsmæssige tanke og handle mønstre og dermed blive mere bevidst om hvorledes du reagerer på diverse triggers og i bestemte situationer.

Du vil få redskaber som kan hjælpe dig med at anskue dine problemer på en anden måde. Og du vil gennem samtaler med en dygtig psykoterapeut kunne opnå en dybere indsigt i din egen individuelle historie som skaber den person du er.

Hvor finder jeg en god psykoterapeut i Holstebro?

Er du bosiddende i Holstebro vil du med stor fordel kunne opsøge psykoterapeut Kirsten Klynge.

Kirsten Klynge har mange års erfaring med at hjælpe mennesker i alle aldre og af begge køn med at få et bedre selvværd, slippe angsten, eller komme helskindet ud af en alvorlig livskrise. Du vil hos Kirsten Klynge altid blive mødt med åbenhed og indføling – og du kan være sikker på at psykoterapeut Kirsten Klynge tager dine problemer, sorger og bekymringer meget alvorligt.

Selv om det måske kan virke grænseoverskridende at skulle dele sine inderste tanker med et vidt fremmed menneske vil du kunne føle dig tryg hos Kirsten Klynge. Som psykoterapeut r Kirsten Klynge nemlig omfattet af professionel tavshedspligt hvilket betyder at intet af det I taler om kommer uden for konsultationens fire vægge.

Du kan læse mere om Kirsten Klynge på hjemmesiden kirstenklynge.dk.