Hvad er psyko terapi?

02 januar 2020
Astrid_Pedersen

Når du opsøger en psykoterapeut med henblik på gennem psykoterapi at få styr på nogle af dine personlige problemer, venter der dig et forløb af samtale og mentalt arbejde. Psykoterapi er nemlig en form for terapi, som baserer sig på samarbejdet og samspillet mellem psykoterapeut og patient.

Et psykoterapi forløb tager udgangspunkt i dialog og samtale, men kan også indeholde elementer af hypnose eller andre former for terapi. Hos psykoterapeut Birgitte Jørgensen er det psykoterapeutiske forløb ofte suppleret af et kropsterapi forløb, hvis psykoterapeuten vurderer, at dette tjener det overordnede formål.

Hvad er kropsterapi?

Kropsterapi er i denne sammenhæng et supplement til den traditionelle psykoterapi, hvor kroppen inddrages som et vigtigt element. Med kropsterapi kan du komme tættere på din krop, og lære at lytte til dens signaler. Kroppen er nemlig et langt mere umiddelbart instrument, når det handler om at få adgang til det underbevidste sind. Din krop har igennem hele dit liv oplagret følelser og erfaringer, og ud fra disse lært sig en bestemt adfærd.

Du kender måske den dårlige mave fornemmelse, som advarer dig omkring visse situationer, steder eller personer – eller du kan opleve at blive grebet af angst og dermed reagere instinktivt. Som kropsterapeut kan man bruge visse teknikker til via kroppen at ”gå tilbage” i disse erfaringer, og aflære den uhensigtsmæssige adfærd. Dette sker ved hjælp af øvelser, som skal lære dig at være mere opmærksom på din krops reaktioner og signaler. Og så kan du med hjælp fra kroppen på mere effektiv vis bryde den onde cirkel af negative og uhensigtsmæssige tanke og handle mønstre, som måske har fulgt dig hele livet igennem.

Psykoterapeut Birgitte Jørgensen er specialiseret i såvel psykoterapi som kropsterapi, og kombinerer gerne disse to behandlings former i et effektivt behandlings forløb. Du kan læse mere om psykoterapi og kropsterapi på http://kroppsykoterapeut.dk/kropsterapi/