Familieterapi hos autoriseret psykolog

08 januar 2020
Astrid_Pedersen

Mange familier lever med dysfunktion og problemer i større eller mindre grad. Føler du, at disse diskrepanser er skyld i, at familien ikke fungerer som helhed, og at det især går ud over børnenes evne til at danne sociale og kognitive relationer, bør du overveje at få hjælp fra en professionel autoriseret psykolog.

Hvordan kan en autoriseret psykolog hjælpe min familie?

Hvis du har ondt i familielivet, er det en rigtig god idé at få hjælp udefra. Det kan godt være vanskeligt på egen hånd at løse de problemer, som er så tæt på, og som til hverdag tærer så hårdt på hele familiens ressourcer. Det er en selvforstærkende effekt – og desværre en nedadgående spiral, som alt for ofte ender i ulykkelige tilstande.

Derfor kan en autoriseret psykolog med mange års erfaring inden for behandling af familier og de til en sådan hørende problematikker være til stor og uvurderlig hjælp. Hos en autoriseret psykolog med speciale inden for familieterapi får familien hjælp som en helhed, samtidig med at der vises hensyn til de enkelte medlemmers unikke personlige karakteristikker.

Hvis de mange gnidninger i den nære familie er affødt af et enkelt familie medlems alt overskyggende problemer – for eksempel et barn med spiseforstyrrelser eller en forælder med en psykisk lidelse – vil der naturligvis blive taget udgangspunkt dette forhold og i de konsekvenser, det har for resten af familiens medlemmer. Men overordnet set er det de samlede dynamikker, som tages under lup – diagnose eller ej, er det vigtigt at få de dysfunktioner og diskrepanser frem i lyset, som familien over tid har oparbejdet.

Familieterapi er således ikke kun til glæde for de enkelte medlemmer af familien isoleret set, men skal på et overordnet plan anskues som en styrkelse af familiens sammenhængs kraft. Du kan læse mere om de positive virkninger ved familie terapi på psykologpraksis-odense.dk